Så er Home-Start Familiekontakt Hjørring i gang! D. 1. marts 2018 blev afdelingen endelig en realitet med stor støtte og velvilje fra Hjørring Kommune.

Jeg er ansat som koordinator og vil gerne præsentere mig selv:

Jeg er født i 1960 i Bjergby ved Hjørring. I 1979 blev jeg gift med Kai og vi har 3 børn og 6 børnebørn sammen. Vi har siden 1976 boet i Vrå.

Jeg er uddannet frisør i 1979 og havde indtil 1988 egen forretning, hvorefter jeg søgte optagelse på pædagogstudiet. I 1991 blev jeg så  uddannet pædagog og i 2006 efteruddannede jeg mig til marte meo-terapeut. Jeg har arbejdet forskellige steder indenfor det pædagogiske felt: som hjemme-hos-pædagog, som souschef i SFO, i observationsgruppe på Taleinstituttet, i et botilbud for fysisk/psykisk udviklingshæmmede og de sidste 15 år inden opstarten af Home-Stat-afdelingen i Hjørring, som tilsynsførende pædagog i dagplejen i Jammerbugt Kommune med fokus på børn med særlige behov og deres familier.

I mit pædagogiske arbejde har omdrejningspunktet altid været at være ‘børnenes advokat’ – at alle børn har ret til et godt liv. Derfor har det altid været naturligt for mig så vidt muligt at støtte forældrene i forældrerollen for derved at skabe de bedste betingelser for børnene. Home-Start er dét, jeg specielt i mit virke i dagplejen ofte har kunnet se mangle, for at familien kunne undgå sammenbrud – netop de ekstra hænder til at hjælpe med det praktiske i hjemmet eller en ven at snakke med om udfordringerne og glæderne ved at være småbørnsfamilie.

Ligesom min egen families trivsel er det vigtigste i mit privatliv, er det at hjælpe andre familiers trivsel på vej det vigtigste i mit arbejdsliv. Derfor er jeg utrolig glad for at være en del af Home-Starts geniale koncept!